تبلیغات
bahale bahal - همسفری که با من نیست....
bahale bahal

when it is question of money every body is of the same religion

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
می خواهم عروسک وار زندگی کنم تا اگر سرم به سنگ خورد نشکشند تا اگر دلم را کسی شکست چیزی احساس نکنم تا اگر به مشکلات زندگی برخوردم بی پروا به آغوش صاحبم که دخترک کوچکی بیش نیست پناه آورم . اما نه ..... چه خوب است که همین انسان خاکی باشم اما سنگ به سرم نخورد کسی دلم را نشکشند و مشکلات مرا از پای درنیاورد.

زوزی که خدابندشوافریدبرای هرکدام قصه و افسانه ای جدیدباقلم طلایی وجوهرخیالی دادتاقصه ی خوب زندگی رابنویسد نوبت ماکه رسید نوک طلایی شکست وجوهرخیالی تمام شد
کاش فرداجوردیگری باشدمتفاوت باتمام فرداها
فردایی که نتوان باورش کرد
فردایی ترازلبخند
فردایی که می توان به همه ی خوبیهااندیشیدوشمیم عشق رادران جستجوکرد
درکنارتوبودن


چه زیباست روزی که درکنارتوسپری شده

وچه اتشین است گناهی که از چشمان توشعله زذه وچه غمگین است لبخندی برلبان تودیده شده
کاش امتدادلحظه هاتکرارباتوبودن بود
امان ازدست دنیادست تقدیرامان ازروزگارخسته وتیر
رفیقان راجدامیسازد
ازهم اگر تیوندشانباشدچوزنجیر
عشق
توبرایم زیباترازهرزیبای وباشکوهترازهرمنظرهاست
تودنیای ناشناخته ای هستی که فقط من ان راکشف کرده ام
به اندازه ی همه ی ستاره هادوست دارم به اندازه ی همه ی ستایش کنندگان ستایشت می کنم
اگر درراه عشق تووجودم رابه هزارانتکه قسمت کنی هرتکه ان باصدای بلندفریادخواهندزدتورا

به نام خدایی که توراافریدتامن تنها نمانمشمع را دوست

دارم به

خاطر گرمایش
گل را دوست دارم

به خاطر زیبایش
کوه را دوست دارم

به خاطر عظمتش
وتورا دوست
دارم به خاطر وجودت


نوشته شده در پنجشنبه 25 شهریور 1389 ساعت 01:07 ق.ظ توسط somayeh نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ