تبلیغات
bahale bahal - دانستی های جالب برای دوستی ... !! ...
bahale bahal

when it is question of money every body is of the same religion

آیا میدانستید آنهایی که از نظر احساسی بسیار قوی به نظر میرسند در واقع بسیار ضعیفو شکننده هستندآیا میدانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران میکنند خود به کسیبرای مراقبت نیاز دارند
آیا میدانستید که سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است
دوستت دارم متاسفم و به من کمک کنمیباشدآیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارندآیا میدانستیدکه کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرندو آیا میدانستید که کسانی که لباس مشکی به تن میکنند نمیخواهند مورد توجه قرار
گیرند ولی به کمک و درک شما نیاز دارندآیا میدانستید که زمانی که به کسی کمک میکنید اثر آن دوبار به سوی شما بر میگرددو آیا میدانستید که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودرو بیان کردن آنهاست اما ارزش
رودرو گفتن بسی بیشتر استآیا میدانستید که اگر چیزی رابا ایمان از خداوند بخواهید به شما عطا خواهد شدآیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند عشق
ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را میدانستید از
آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدیداما به آنچه من به شما میگویم ایمان نیاورید تا زمانیکه خودتان آنها را امتحان کنید
اگر شما بدانید که کسی نیاز به چیزی دارد که من گفتم و بدانید که میتوانید به او
کمک کنید متوجه خواهید شد که آن چیز دوبار به سوی شما باز خواهد گشتامروز توپ دوستی درزمین شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند
بفرستید همچنین ناراحت نشوید اگر کسی آن رابرای
شما بازپس نفرستاد شما خواهید فهمید که باید این توپ را برای کسانی که به آن نیاز
بیشتری دارند نگهداری کنید


نوشته شده در دوشنبه 1 آذر 1389 ساعت 07:53 ب.ظ توسط somayeh نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ